powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W okresie od 19.12.2020 do 31.01.2021 ogłoszony  jest nabór wniosków o udzielenie nowej formy wsparcia, tj. dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (art.15zze4).

Ponadto do dnia 10.06.2021r. zostaje przedłużony nabór wniosków dotyczący następujących form wsparcia:

 1. Niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
  (art. 15 zzd).
 2. Niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych
  (art. 15 zzda).
 3. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników
  (art. 15 zzc).
 4.  Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15 zzb).
 5.  Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych
  lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 15 zze).
 6. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art. 15 zze2).


Wnioski na powyższe formy wsparcia należy składać:
– w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy praca.gov.pl
– w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy: Aleja Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna