powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Dziś Powiat Łęczyński podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Mobilny bez barier” obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door.

Już od 1.03.2021 r. na terenie naszego powiatu będzie funkcjonował bezpłatny transport indywidualny dla osób starszych i niepełnosprawnych. Osoby uprawnione będą mogły zmówić transport, który zabierze ich z przed domu oraz dowiezie we wskazane miejsce. Usługa będzie świadczona na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej.

Osoby uprawnione to pełnoletni mieszkańcy powiatu łęczyńskiego z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – osoby z niepełnosprawnością ruchową lub inną niepełnosprawnością utrudniającą poruszanie się lub cierpiącą na inne nieorzeczone przypadłości utrudniające poruszanie się (np. ze względu na wiek).

Realizacja projektu będzie finansowana w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.