powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Łącznie w 2021 r. planowana jest realizacja 4 nowych konkursów na kwotę 855 mln zł, w tym 1 konkurs ogłoszony w 2020 r., który rozpocznie się w 2021 r., a także 3 nowych konkursów o wartości 355 mln zł, które zostaną ogłoszone i rozpoczęte w 2021 r. Jednocześnie kontynuowane będą 3 konkursy rozpoczęte w 2020 r., których zakończenie zostało przewidziane na 2021 r., z budżetem wynoszącym łącznie 125 mln zł.

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/zatwierdzono-harmonogram-konkursow-2021-r-w-programie-operacyjnym-inteligentny-rozwoj-2014-2020-poir/