powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 18 listopada br. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu zaprasza na bezpłatne webinarium „Nowy start – wsparcie przedsiębiorców. Działanie 2.21: Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020”. Webinarium skierowane jest do przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

Webinarium odbędzie się 18 listopada 2020 r. od 9:00 do 10:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. 

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.tarnobrzeg@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 listopada 2020 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (18 listopada r.).   

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium. 

Program webinarium

  1. Omówienie poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach
  2. Kto może uzyskać dofinansowanie
  3. Proces aplikowania o dofinansowanie – przedstawienie operatorów wsparcia
  4. Przeznaczenie wsparcia
  5. Wysokość wsparcia
  6. Terminy rekrutacji
  7. Kryteria wyboru
  8. Pytania i odpowiedzi

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/szkolenia/Bezplatne-webinarium-Nowy-start-wsparcie-przedsiebiorcow-Dzialanie-221-POWER