powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat – tyle otrzymają przedsiębiorcy będący w trudnej sytuacji finansowej, dzięki ustawie dotyczącej Polityki Nowej Szansy. O wsparcie ubiegać będą się mogli przedsiębiorcy ze wszystkich segmentów, poczynając od mikro, małych, średnich i kończąc na dużych firmach. Pula ta dodatkowo będzie zasilona środkami z funduszu covidowego w minimalnej wysokości 600 mln złotych. Operatorem programu jest Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Polityka Nowej Szansy zapewni przedsiębiorcy płynność na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Wysokość pomocy zostanie każdorazowo uzależniona od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy i udzielona  będzie na okres maksymalnie 6 miesięcy. Jeżeli dotychczasowe warunki wsparcia okażą się niewystarczające, przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć tym samym okres spłaty do 18 miesięcy.

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem pomocy mogą składać wnioski:

  1. osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie,
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczna skrzynkę podawczą e-PUAP na adres: /ARPSACentrala/SkrytkaESP

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu projektu przewidzianego dla każdego roku. O przyznaniu pomocy decyduje kolejność złożenia wniosku, przy czym wniosek musi być kompletny i poprawnie wypełniony.

Wskazane wyżej instrumenty są dedykowane dla wszystkich przedsiębiorców. Beneficjent może korzystać z Polityki Nowej Szansy niezależnie od pomocy udzielonej w ramach Tarczy Antykryzysowej lub Tarczy Finansowej PFR.

Więcej informacji: http://www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy