powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej dysponuje środkami finansowymi z Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zachęca osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP, niepozostające w zatrudnieniu do składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Informujemy, że osoby o statusie poszukujący pracy (które nie otrzymały wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej) mogą ubiegać się o wsparcie na ten cel w kwocie:
– nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy,
– wynoszącej od 6-krotności do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres 24 miesięcy.

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie https://leczna.praca.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać u Ewy Zembrzyckiej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej
al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna, p. 117, tel. (81) 531 54 01