powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informuję, iż  23 września 2020 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95B odbędzie się  XXI  Sesja Rady Powiatu w Łęcznej.

Proponowany  porządek  obrad:

1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX-ej  Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Podjęcie uchwały:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
c) w sprawie zasad przyznawania stypendiów, wyróżnień i nagród Powiatu Łęczyńskiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym,
d) w sprawie  przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu w ramach europejskiego Programu ERASMUS PLUS „Staże w UE – szansą na lepszy start w życiu zawodowym” ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji,
e) w sprawie określenia zadań na które zostaną  przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu  w 2020 roku na Powiat Łęczyński.

6. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
7. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Arkadiusz  Biegaj