powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

8 września 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zaakceptował zmiany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2020 rok. Wprowadzone zostały zmiany, w zakresie Działań współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WL 2014 – 2020.

Harmonogram naborów wniosków na 2020 rok: rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/prawo-i-dokumenty/harmonogram-naboru-wnioskow/