powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

WEZWANIE DO ODEBRANIA RZECZY – GOTÓWKA

znaleziona w dniu 01 lipca 2020 roku na terenie Gminy Cyców – powiat łęczyński.

Pouczenie:

 1. W przypadku nieodebrania rzeczy w terminie, o którym mowa w art. 187 § 1 ustawy
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.),
  tj. w ciągu dwóch lat od jej znalezienia, rzecz staje się własnością znalazcy, jeśli uczynił on zadość swoim obowiązkom oraz odebrał rzecz w wyznaczonym terminie. Właścicielem zabytków lub materiałów archiwalnych po upływie terminu do jej odebrania staje się Skarb Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu.
 2. Osoba uprawniona do odbioru rzeczy, zobowiązana jest pokryć koszt przechowywania i sprzedaży rzeczy oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także do pokrycia kosztów poszukiwań, do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru. Niepokrycie kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uniemożliwi wydanie rzeczy przez organ przechowujący.
 3. W celu odebrania rzeczy należy zgłosić się wraz z dokumentem tożsamości do Punktu Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna (parter), tel. (81) 531-52-00  lub (81) 531-52-10 w dniach i godzinach pracy urzędu, tj. pn., śr. ,czw., pt. 7:00-15:00, wt. 8:00-16:00.
 4. Odbiór rzeczy może nastąpić po okazaniu dokumentu potwierdzającego prawo własności lub dysponowania w/w rzeczą a w przypadku braku takiego dokumentu
  po określeniu jej wyglądu i podaniu cech świadczących, że rzecz jest własnością osoby zgłaszającej się po odbiór.
 5. Starostwo Powiatowe w Łęcznej nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny w/w rzeczy.
 6. Warunkiem odebrania przedmiotu z depozytu jest złożenie jego szczegółowego opisu lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.