powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Polski Fundusz Rozwojowy Portal PPK zaprasza pracodawców, przedstawicieli kadr i działów HR oraz zespoły odpowiedzialne za wdrożenie PPK z województwa lubelskiego na bezpłatne szkolenie: „Założenia i zasady funkcjonowania programu Pracownicze Plany Kapitałowe”.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa. PPK zostały opracowane po to, aby:

  • zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków;
  • wpłynąć na rozwój gospodarki, przedsiębiorstw oraz miejsc pracy,
  • pomnażać prywatne oszczędności emerytalne pracowników,

Ustawa o PPK tworzy nowe możliwości gromadzenia środków dla osób zatrudnionych. Poszerzenie systemu długoterminowego oszczędzania o to nowe rozwiązanie jest wzorowane na doświadczeniach wielu krajów, w których funkcjonują podobne programy pracownicze. Podczas prac nad ustawą o PPK wybrano z nich najlepsze praktyki i najefektywniejsze mechanizmy – po czym dostosowano je do polskich realiów. Tak jak w innych krajach rozwiniętych (od Niemiec, przez Wielką Brytanię i kraje skandynawskie, po Stany Zjednoczone, Kanadę i Nową Zelandię), tak i w Polsce ustawowy obowiązek tworzenia systemu PPK dla pracowników spoczywa na pracodawcy – przy wsparciu ze strony państwa. 

Jakie są założenia i zasady funkcjonowania programu PPK? Jak wdrożyć PPK w swojej firmie? Czy każda firma musi mieć PPK? Co to jest instytucja finansowa i jak ją wybrać? Jakie terminy obowiązują przy wprowadzeniu PPK? Na wszystkie te pytania odpowiedzą eksperci Pracowniczych Planów Kapitałowych podczas serii szkoleń, zarówno w formie stacjonarnej, jak i on-line.

Na stronie : www.mojeppk.pl/szkolenia.html znajduje się szczegółowy harmonogram oraz formularz rejestracyjny. Zapisów można dokonać również pod numerem infolinii: 800 755 755.

W związku z ograniczoną ilością miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.