powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” zaprasza do bezpłatnego udziału w seminarium pt. „Wsparcie na założenie i rozwój działalności gospodarczej”. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Fundacji OIC Poland przy ul. Gospodarczej 26 w Lublinie 27 oraz 28 sierpnia br.  (jeden termin do wyboru).

Fundacja OIC Poland zaprasza na bezpłatne seminarium kobiety planujące rozpocząć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców zainteresowanych rozszerzeniem dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej czy też uzyskaniem wsparcia w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym sytuacją epidemiologiczną.

Seminarium ma na celu przedstawienie informacji z zakresu możliwości pozyskania dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji lub preferencyjnej pożyczki na otworzenie lub rozwój firmy. Na seminarium zaprezentowana zostanie również platforma e-learningową WomenPRO dla kobiet planujących rozpoczęcie działalności społecznej. Kurs składa się z 5 modułów, pozwalających na zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnych w zakładaniu i prowadzeniu biznesu. Kurs kończy się napisaniem biznesplanu, który można wykorzystać np. na zdobycie bezzwrotnego dofinansowania.

Możliwości pozyskania środków na inwestycje przedstawią Państwu przedstawiciele Funduszu Pożyczkowego Fundacji „OIC Poland”. Wiedza zdobyta podczas seminarium z pewnością pozwoli Państwu na wybranie najkorzystniejszej oferty dla swojego przedsiębiorstwa. Na zakończenie seminarium będzie możliwość skorzystania z indywidualnej porady.

Terminy seminarium:
27 sierpnia 2020 r. w godzinach 9:30 – 11:30
oraz
28 sierpnia 2020 r. w godzinach 9:30 – 11:30
(należy przy zgłoszeniu uczestnictwa zadeklarować termin, decyduje data zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona)

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu prosimy o potwierdzenie udziału telefonicznie  pod numer:  /81/ 710 46 30 lub mailowo na adres: sekretariat@oic.lublin.pl w terminie do dnia 24 sierpnia br.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz panującą sytuację epidemiologiczną należy zapoznać się z Procedurą bezpieczeństwa Fundacji OIC Poland oraz złożyć wymagane oświadczenia najpóźniej przed rozpoczęciem seminarium.

Pliki do pobrania: https://www.oic.lublin.pl/aktualnosci/zaproszenie-na-bezplatne-seminarium-wsparcie-na-zalozenie-i-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej/