powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Trwa nabór kandydatów do „Nagrody Trzeciego Sektora”.

Podkreślenie istoty działalności trzeciego sektora w lokalnych społecznościach województwa lubelskiego, nagrodzenie najlepszych samorządów, przedstawicieli biznesu, osób zaangażowanych w pracę trzeciego sektora, wolontariuszy i organizacji pozarządowych oraz wyróżnienie osób zaangażowanych w budowanie prawidłowych relacji między samorządem, biznesem, nauką i organizacjami pozarządowymi to główne cele konkursu o „Nagrodę Trzeciego Sektora”, organizowanego przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

Kandydatów zgłaszać można do 4 września 2020 r., a uroczysta Gala III Sektora odbędzie się 22 września br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

Szczegóły konkursu i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/zapraszamy-do-zglaszania-kandydatow-do-bdquonagrody-trzeciego-sektorardquo-ogloszonego-przez-rade-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-lubelskiego-1317.php