powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości informuje o utworzeniu nowego instrumentu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  dotyczącego pomocy dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

15 lipca 2020 r. o godz. 10:00 rusza nabór wniosków w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP- Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw. Dofinansowanie będzie miało formę bezzwrotnych dotacji przeznaczonych na finansowanie kapitału obrotowego. Środki te, w zależności od liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób w oparciu o umowę o prace, w przeliczeniu na pełne etaty i okresu finansowania – pozwolą pokryć koszty bieżącej działalności przedsiębiorstwa, a ich rozliczenie będzie przebiegało w uproszczony sposób.

By otrzymać dotację, niezbędne będzie wykazanie co najmniej 30% spadku obrotów za jeden dowolny miesiąc, począwszy od 1 marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do tożsamego miesiąca ubiegłego roku, przy czym spadek ten musi być spowodowany zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. 

Nabór potrwa do 22 lipca 2020 r., nie dłużej jednak niż do momentu wyczerpania 140 % alokacji lub złożenia 5000 wniosków. Wsparcie wypłacane będzie do wyczerpania wniosków. Alokacja na ten konkurs to aż 74 mln. zł. Decyduje kolejność zgłoszeń, a wnioski aplikacyjne będą składane poprzez system teleinformatyczny LSI2014.

Sam wniosek o dofinansowanie został maksymalnie uproszczony, tak aby każda firma mogła w prosty i szybki sposób złożyć swoją aplikację. Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej: https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/3-7-wzrost-konkurencyjnosci-przedsiebiorstw-finansowanie-kapitalu-obrotowego-mikro-i-malych-przedsiebiorstw/

Szczegółowe informacje uzyskać można u pracowników Punktu Kontaktowego LAWP: 81 462 38 31/12 oraz e-mailowo: lawp@lawp.eu.

Poniżej udostępniamy relację z webinarium informacyjnego, gdzie znajdują się praktyczne informacje, jak poprawnie wypełnić wniosek:

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/multimedia/webinarium-dot-dotacji-unijnych-na-kapital-obrotowy-w-ramach-covid-19-samozatrudnieni-mikro-i-mali-przedsiebiorcy/