powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Już 15 lipca ruszy nabór dla mikro, małych przedsiębiorstw i samozatrudnionych na dotacje obrotowe przeznaczone na bieżącą działalność firmy. Z dofinansowania skorzystać mogą te firmy, które w sytuacji związanej z koronawirusem znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Unijne wsparcie wypłacać będzie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wysokość dofinansowania
Wysokość dotacji będzie zależna od liczby zatrudnionych pracowników na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty w firmie i czasu, na jaki przedsiębiorca zadeklaruje utrzymanie działalności gospodarczej (max. 3 miesiące).

Do kogo skierowane jest wsparcie?
Wsparcie przeznaczone jest dla samozatrudnionych, a także mikro i małych przedsiębiorstw, które mają siedzibę i prowadzą działalność na terenie województwa lubelskiego. Ponadto, wsparcie uzyska firma, która w związku z wystąpieniem pandemii odnotowała spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego miesiąca br. począwszy od 1 marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do tożsamego miesiąca ubiegłego roku. Warunkiem uzyskania wsparcia jest prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz prowadzenie jej w momencie ubiegania się o dofinansowanie.

Złożenie wniosku
Nabór wniosków rozpocznie się 15 lipca 2020 roku o godzinie 10.00 i potrwa do 22 lipca 2020 r. nie dłużej jednak niż do momentu, gdy wartość złożonych wniosków przekroczy 140 % alokacji lub do złożenia 5000 wniosków. 

Dokumentacja i informacje o naborze dostępne są >>TUTAJ<<. Już od 9 lipca Wnioskodawcy mają możliwość wypełnić wniosek tak, aby wcześniej przygotować się do aplikowania o wsparcie. Decyduje kolejność zgłoszeń, a wnioski aplikacyjne będą składane poprzez system teleinformatyczny LSI2014.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: www.rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/informujemy-o-dotacjach-unijnych-na-kapital-obrotowy-dla-samozatrudnionych-mikro-i-malych-przedsiebiorcow-w-ramach-covid-19/

Link do relacji z webinarium informacyjnego (praktyczne wskazówki, jak poprawnie wypełnić wniosek) pn. „Zasady aplikowania do Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw w ramach RPO WL”.dotyczącego dofinansowania”: https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/multimedia/webinarium-dot-dotacji-unijnych-na-kapital-obrotowy-w-ramach-covid-19-samozatrudnieni-mikro-i-mali-przedsiebiorcy/