powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • przedsiębiorcy z sektora MŚP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego
  • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości,
  • pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji,
  • przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.

Nabór do projektów jest prowadzony przez 4 operatorów wyłonionych przez PARP.
Szczegóły na stronie: www.parp.gov.pl/component/grants/grants/nowy-start-1

Infolinia: (22) 574 07 07 oraz 0 801 332 202.