powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków na dotacje na kapitał obrotowy. Cel finansowania: pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Celem naboru jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Do jakiego programu należy złożyć wniosek?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województwa lubelskiego składają wniosek do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Średnie przedsiębiorstwo, czyli podmiot który:

  • ma siedzibę lub oddział na terenie Polski,
  • zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro,  
  • nie spełnienia definicji mikro i małego przedsiębiorstwa, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem wsparcia w ramach naboru, w celu przyporządkowania swojej działalności do kategorii średniego przedsiębiorstwa powinien ustalić, czy spełnia warunki do uznania prowadzonej przez siebie działalności w zakresie:

  • kryterium zatrudnienia (liczba zatrudnianych pracowników),
  • kryterium finansowego (wysokość obrotu oraz sumy bilansowej),
  • powiązań łączących przedsiębiorcę z innymi podmiotami.

Nabór skierowany jest wyłącznie dla firm mających status średniego przedsiębiorstwa, dlatego przed złożeniem wniosku należy upewnić się, że firma nie jest mikro i małym przedsiębiorstwem, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

Ile można otrzymać?

Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia, przy czym wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy.
Zaliczka: 100%

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się pod linkiem:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy