powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Jako Powiat Łęczyński podejmujmy inicjatywy mające na celu szeroko zakrojone działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.


 Wspieranie Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej i Spółdzielni Socjalnej „Pod dobrym adresem”, opieka asystencka w powiecie, programy aktywizacyjne czy też budowa i zbliżające się otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Jaszczowie, to najważniejsze z podejmowanych przez nas przedsięwzięć.
Dużą nobilitacją była zatem dzisiejsza wizyta Pawła Wdówika – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Krzysztofa Michałkiewicza – Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kluczowym punktem programu było zwiedzanie COM oraz spotkanie z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
Swoją obecnością zaszczycili nas również:
Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski i Małgorzata Paprota – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.