powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, konieczność wyłączenia linii i zwiększenie ryzyka poważnej awarii w systemie elektroenergetycznym – takie mogą być skutki owinięcia się agrowłókniny wokół linii najwyższych napięć. Dotychczas Polskie Sieci Elektroenergetyczne, właściciel infrastruktury, musiały interweniować w takich przypadkach kilkanaście razy – częściej niż przez cały zeszły rok.

Agrowłóknina jest coraz powszechniej stosowana w przemyśle rolniczym: chroni uprawy przed mrozami, skokami temperatur, nadmiernym nasłonecznieniem i zapewnia właściwą wilgotność. Niewielki koszt i prosty montaż sprawia, częściej pojawia się na polach. Jednak niewłaściwie ułożona lub zabezpieczona agrowłóknina może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Silny podmuch wiatru może zwiać materiał na pobliską drogę i przyczynić się do wypadku lub owinąć ją na przewodach linii elektronergetycznych.

Szczególnie groźna jest sytuacja, gdy agrowłóknina zawiśnie na przewodach stojącej na polu linii najwyższych napięć. Materiał wywołuje zwarcie, które może doprowadzić do wielogodzinnego wyłączenia linii, doprowadzającej prąd do kilku regionów w kraju. To duże ryzyko dla stabilności pracy systemu elektroenergetycznego. Na niebezpieczeństwo porażenia prądem są także narażeni ludzie znajdujący się w pobliżu linii, wokół której owinęła się agrowłóknina.

Dlatego agrowłókninę zgodnie z zaleceniami producenta trzeba mocować do ziemi i regularnie sprawdzać, czy nie ma ryzyka jej zerwania. Jeżeli widzimy zwisającą z przewodów agrowłókninę, nie wolno samodzielnie jej ściągać! Należy jak najszybciej zgłosić zdarzenie PSE pod alarmowym numerem telefonu (22) 242 15 15.