powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Łęczyńskiego,

w imieniu Zarządu Powiatu w Łęcznej przedstawiamy Państwu dokument  pn. „Raport
o stanie powiatu  łęczyńskiego za 2019 rok”.

Raport został przygotowany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej przy współpracy pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz pracowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Został opracowany na podstawie art.30a  ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2019r., poz.511 z późn. zm.) i zawiera podstawowe informacje charakteryzujące dziedziny funkcjonowania powiatu łęczyńskiego w 2019 roku.

Powyższa ustawa daje możliwość udziału mieszkańca powiatu w debacie nad raportem.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do przewodniczącego rady powiatu pisemne zgłoszenie (załącznik – wzór zgłoszenia) poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja na której będzie  debata nad raportem odbędzie się 6 sierpnia 2020 roku o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.