powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informujemy, iż na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 nastąpiły zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Na podstawie nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym  poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej wprowadzono regulacje rozszerzające możliwość skorzystania z nieodpłatnych porad przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Przypominamy, że od 16 marca br. na terenie powiatu  łęczyńskiego nieodpłatna pomoc jest udzielana telefonicznie bądź za pośrednictwem e-mail. Jest to związane z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości wydanymi w pierwszych dniach po ogłoszeniu stanu epidemii o zwieszeniu porad udzielanych osobiście w związku z koronawirusem.

Wszelkie informacje dot. nieodpłatnych porad można uzyskać pod numerem  telefonu (81) 531 52 81.