powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Choć rodzina zastępcza to nie to samo, co rodzina  adopcyjna, nie sposób przecenić jej znaczenia.

Dzieci przebywające w pieczy zastępczej mają silną potrzebę uwagi i uczucia, gdyż doświadczyły traumy rozstania z rodzicami biologicznymi lub wielu innych trudności, dlatego od opiekunów zastępczych wymagają wiele zrozumienia, cierpliwości i przede wszystkim serca.

Rodziny zastępcze to zwykli ludzie robiący codziennie niezwykłe rzeczy.

Więcej szczegółów dla osób z powiatu łęczyńskiego, które chciałyby sprawować opiekę zastępczą, znajduje się na stronie https://pcprleczna.pl/formy-pomocy/rodziny-zastepcze