powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

1 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło nabór wniosków na sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.


Z myślą o uczniach naszych szkół, powiat wystąpił o przyznanie grantu w wysokości 7️0 tys. zł.
Szybki, elektroniczny wniosek oraz ekspresowa procedura sprawiły, że tablety są już zakupione – 4️0 sztuk!
Wkrótce sprzęt zostanie przekazany do dyspozycji szkół zarządzanych przez powiat, a kiedy zajęcia wrócą do normalnego trybu, będzie dalej wykorzystywany np. podczas lekcji.

Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła” dofinansowywany jest z Funduszy Europejskich i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Działania 1.1; „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.