powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W związku z sytuacją w kraju wynikającą z wystąpienia epidemii koronawirusa COVID-19 Starosta Łęczyński informuje, iż sytuacja epidemiologiczna będzie traktowana jako siła wyższa w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.

Tym samym wyłącza ona karanie z tytułu naruszenia art. 140mb ustawy – Prawo o ruchu drogowym, tj. za niedokonanie w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju unii europejskiej lub niezgłoszenia w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju, jeśli miało ono związek z sytuacja epidemiologiczną.

Sprawy urzędowe można załatwić:
– droga telefoniczną
– droga mailową
– droga pocztową
– E-Usługi
– elektroniczna skrzynka podawczą EPUAP.