powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Codzienna praca i zaangażowanie sołtysów budują oraz rozwijają lokalną społeczność. I Powiatowy Dzień Sołtysa, który odbył się 11 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, był okazją do podziękowań dla sołtysów za aktywną postawę oraz ich wkład w rozwój sołectw.

Na terenie powiatu łęczyńskiego znajduje się 118 sołectw. W uznaniu dla działań i oddania gospodarzy poszczególnych miejscowości, wszyscy zostali uhonorowani. W sposób szczególny zaś, wyróżniono tych, którzy najdłużej pełnią funkcję sołtysa.

Wydarzenie rozpoczęły prelekcje zaproszonych gości: Agaty Pierepienko, przedstawicielki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łęcznej oraz Magdaleny Grzybowskiej-Konowałek, Kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łęcznej.

„Wiem, że jesteście blisko ludzi i ich potrzeb. Rozmawiacie z nimi i umiecie ich słuchać. Tak jak nie można sobie wyobrazić Polski bez polskiej wsi, tak samo nie można sobie wyobrazić polskich wsi bez sołectw. Dziś chcę Wam serdecznie podziękować za to, że jesteście wspaniałymi gospodarzami swoich miejscowości” – tymi słowami, skierowanymi w liście do sołtysów, Anna Gembicka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnika Rządu ds. Lokalnych Inicjatyw Społecznych podkreśliła, jak ważna jest funkcja sołtysa.

W podziękowaniu za wieloletnią służbę 22 sołtysów otrzymało szczególne podziękowania od Pani Anny Gembickiej.

Uroczystość uświetnił również pokaz iluzjonisty Piotra Denisiuka, uczestnika programu „Mam talent”, który rozbawił uczestników spotkania i był sporą dawką pozytywnej energii.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na I Powiatowy Dzień Sołtysa i życzymy satysfakcji z wykonywanych obowiązków oraz zadowolenia z działań, będących źródłem społecznego uznania.