powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zespół Szkół w Ludwinie 26 marca br. zaprasza uczniów klas ósmych oraz wszystkich zainteresowanych ofertą edukacyjną do udziału w Dniu Otwartym.

OFERTA EDUKACYJNA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

Technikum:

 • technik usług fryzjerskich
 • technik rachunkowości
 • technik programista
 • technik logistyk
 • technik fotografii i multimediów
 • technik agrobiznesu

Szkoła branżowa I stopnia:

 • kucharz
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej*
 • pracownik pomocniczy gastronomii*
 • pracownik pomocniczy fryzjera*

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoły Policealne Zaoczne:

 • opiekun medyczny
 • technik sterylizacji medycznej
 • technik administracji
 • technik usług kosmetycznych
 • technik ochrony osób fizycznych i mienia
 • florysta

Szkoły Policealne Wieczorowe:

 • terapeuta zajęciowy
 • technik masażysta

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

 • kucharz
 • agrobiznes
 • rolnik
 • technik fotografii i multimediów
 • technik logistyk
 • technik rachunkowości
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej*

  *dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim

ATUTY SZKOŁY
• Zespół Szkół w Ludwinie jest jedyną placówką w powiecie łęczyńskim kształcącą w zawodach medycznych. Od wielu lat z powodzeniem kształcimy opiekunów medycznych, techników sterylizacji medycznej i techników masażystów.
• Wszystkie egzaminy zawodowe w części pisemnej i praktycznej odbywają się w naszej szkole, ponieważ jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym.
• Nasi słuchacze osiągają wysokie wyniki w egzaminach zewnętrznych.
• Szkoła może się pochwalić wysoką, niemal stuprocentową, zdawalnością egzaminów zawodowych.
• Posiadamy certyfikat „Lubelskiej Szkoły z Życiem”.
• W szkole panuje bardzo dobra atmosfera sprzyjająca procesom dydaktycznym.
• Organizujemy spotkania i uroczystości integrujące społeczność lokalną.
• Przy szkole działa Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ludwinie „Kreator”, które organizuje rajdy rowerowe, konkursy fotograficzne i realizuje projekty unijne, m.in. projekt „Razem w przyszłość”.

NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA
W szkole posiadamy doskonale wyposażone pracownie: informatyczną, anatomiczną do kształcenia w zawodach medycznych, zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych, dwie pracownie kosmetyki, pracownię komputerowych technik multimedialnych, pracownię logistyki, rachunkowości i techniki biurowej, hotelarską, techniki gastronomicznej, florystyczną, językową, przedmiotów ogólnokształcących oraz ciemnię fotograficzną i studio fotograficzne. W szkole funkcjonuje również biblioteka.

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Sekretarka medyczna/rejestratorka medyczna
• Nadobowiązkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego
• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

AKCJE, W KTÓRE ANGAŻUJE SIĘ MŁODZIEŻ NASZEJ SZKOŁY
• Akcja „Za jeden uśmiech” na rzecz Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w DSK w Lublinie.
• Akcja honorowego krwiodawstwa „Łączy nas krew, która ratuje życie”.
• # Komórkomania – akcja o charakterze edukacyjno-rejestracyjnym, mająca na celu upowszechnienie wiedzy na temat dawstwa szpiku kostnego i rejestrację potencjalnych dawców.

Zespół Szkół w Ludwinie
21-075 Ludwin 30 a
tel. (081) 757 00 43
fax (081) 757 01 32
e-mail: zsludwin@zsludwin.pl
http://www.zsludwin.pl