powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej zaprasza uczniów I, II i III klasy szkół podstawowych z terenu powiatu łęczyńskiego, do udziału w konkursie plastycznym pn. „Wiem, co to Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – katalog zagrożeń, jak im przeciwdziałać”.

Celem zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Łęcznej konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zachęcenie mieszkańców powiatu łęczyńskiego do współpracy z Policją w zakresie poprawy bezpieczeństwa poprzez wykorzystanie tego narzędzia.

Konkurs jest adresowany do uczniów I, II i III klasy szkół podstawowych z terenu powiatu łęczyńskiego. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wybranie jednego z zagrożeń dostępnych na KMZB,  które jest istotne dla poprawy bezpieczeństwa i zaprezentowanie go na swojej pracy w dowolnej formie plastycznej. W pracy można także przedstawić swój pomysł na to, jak przeciwdziałać temu zagrożeniu i jak je wyeliminować.

Konkurs trwa od 1 do 31 marca 2020 r. i  prace należy przynieść lub nadsyłać na adres: Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej, ul. Księży Wrześniewskich 10, 21-010  Łęczna z dopiskiem „Konkurs plastyczny – KMZB”. Prace powinny być podpisane imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły oraz klasą. Finał konkursu odbędzie się w kwietniu 2020 roku.