powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Krzysztof Niewiadomski Starosta Łęczyński oraz Leszek Włodarski, Burmistrz Łęcznej wzięli udział w konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Tematem spotkania było wpisanie Łęcznej na listę 100 obwodnic, które rząd zamierza zrealizować w latach 2020-2030.

Artur Soboń podkreślił, że „poprzez wpisanie Łęcznej na listę, rozpoczynamy de facto budowę obwodnicy Łęcznej w ciągu drogi krajowej nr 82. Jest to informacja ważna, o którą wspólnie zabiegaliśmy ponad politycznymi podziałami. Wspólnie wystąpiliśmy do Pana Premiera by Łęczna znalazła się na tej liście i to się udało. Program ma zabezpieczenie finansowe, zaś przed samorządowcami, przed GDDKiA nastąpi czas wytężonej pracy”.

Zarówno Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski jak i Burmistrz Łęcznej – Leszek Włodarski dziękowali Arturowi Soboniowi za pomoc i dotrzymanie słowa w sprawie przedmiotowej inwestycji. Jednogłośnie podkreślili fakt, że obwodnica przyczyni się nie tylko do poprawy przepustowości i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale również będzie stanowiła przyczynek do rozwoju gospodarczego i turystycznego naszego regionu.

Planowana data ogłoszenia przetargu na realizację zadania przewidziana jest na III kw. 2023 r.
Niebawem rozpoczną się prace związane z analizą wariantów przebiegu obwodnicy.