powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Starzejące się społeczeństwo to niewątpliwie jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Aby wyjść na przeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego powiatu, 7 stycznia br. swoje podwoje otworzył po raz pierwszy Klub Senior+, mieszczący się na ulicy Staszica 9. Otwarciu towarzyszyły wypowiedzi zaproszonych gości oraz występy seniorów z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Bogdance.

Wsparcie psychologiczne, grupa samopomocowa, terapia, szeroki zakres zajęć ruchowych, edukacyjnych i prozdrowotnych, to tylko niektóre działania, które klub oferuje piętnastu nieaktywnym zawodowo osobom po 60 roku życia z terenu powiatu łęczyńskiego.

W związku z otwarciem klubu Jerzy Dębski, Dyrektor Lubelskiego Oddziału PFRON odczytał list Krzysztofa Michałkiewicza, Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej również wystosowała list, który w jej imieniu został odczytany przez Albina Mazurka, Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Cieszy nas poszerzająca się oferta dla seniorów i mamy nadzieję, że będzie ciekawą propozycją dla samych zainteresowanych.