powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Rozwój i promowanie lokalnego biznesu oraz jego ekspansja na rynek krajowy i międzynarodowy, a także poprawa relacji w otoczeniu biznesu to główne cele, jakie przyświecają powołaniu Powiatowych Biur Biznes Lubelskie. 8 stycznia br. podpisane zostało porozumienie w tej sprawie między Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim i starostami 10 powiatów Lubelszczyzny, w tym z Wicestarostą Michałem Pelczarskim. Nasz powiat dołączył do inicjatywy opartej na zacieśnieniu współpracy z Urzędem Marszałkowskim w zakresie, przede wszystkim, obiegu informacji na temat programów i projektów, w których mogą uczestniczyć przedsiębiorcy z terenu powiatu, a które wspiera samorząd województwa, m.in. przez kontakt z ministerstwami oraz instytucjami rządowymi i międzynarodowymi. Na te właśnie dwie funkcje biur– współpracę i obustronny przepływ informacji, choćby o ofertach obszarów inwestycyjnych, czy kierunkach, w których przedsiębiorcy chcą prowadzić działania ekspansywne – wskazał Wicemarszałek Województwa Michał Mulawa. Jednocześnie podkreślił, że powołanie takich punktów oznacza większą aktywność na gruncie przedsiębiorczości i wyraził nadzieję, że pokłosiem tych działań będą fora gospodarcze, organizowane na terenie każdego z powiatów województwa lubelskiego.