powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zimowy nabór w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej prowadzi nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla osób dorosłych w semestrze zimowym 2019/2020.


Oferta bezpłatnych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dla osób dorosłych – system weekendowy:
Technik górnictwa podziemnego
• Eksploatacja złóż podziemnych GIW.02.
• Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych GIW.09.
Technik przeróbki kopalin stałych
• Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin GIW.05.
• Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych GIW.11.
Technik mechanik
• Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi MEC.08.
• Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń MEC.09.
Technik elektryk
• Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych ELE.02.
• Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych ELE.05.
Składanie dokumentów do końca stycznia 2020 r.


Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami zawodowymi. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w szkolnych warsztatach i w LW „Bogdanka” S.A.
Zapraszamy do sekretariatu szkoły.
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
ul. Bogdanowicza 9
21-010 Łęczna
tel. 81 752 12 57, 81 531 54 54,
e-mail: zsg@zsg-leczna.pl,
www.zsg-leczna.pl