powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Główny Lekarz Weterynarii 31 grudnia 2019 r. wydał komunikat o stwierdzeniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu. Potwierdzone wystąpienia wirusa miały miejsce w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim.

W związku z zaistniałą sytuacją został wyznaczony obszar zapowietrzony i zagrożony. Według komunikatu w powiecie łęczyńskim obszar zagrożony obejmuje miejscowości gminy Ludwin: Dratów Kolonia, Jagodno, Krzczeń, Piaseczno, Rogóźno, Rozpłucie Drugie.

Ponadto, Główny Lekarz Weterynarii przypomina wszystkim hodowcom drobiu o bezwzględnym zachowywaniu środków ostrożności. Aby zminimalizować ryzyko przeniesienia choroby do gospodarstwa należy:
• zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa;
• zabezpieczyć paszę i źródło wody przed dostępem dzikiego ptactwa;
• nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich;
• stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu;
• stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu 1 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w 2019 r.: https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty