powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Od 16 grudnia 2019 r. będą wydawane wzory wniosków na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego.

Wnioski można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej pok. 01 lub ze strony internetowej: http://pcprleczna.pl/ .

Wnioski można składać:
– od 1.01.2020r. wykorzystując darmowy System Obsługi Wniosków sow.pfron.org.pl;
– od 2.01.2020r. wnioski w wersji papierowej będą przyjmowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, w godzinach pracy Urzędu od 7.00 do 15.00, w Sekretariacie PCPR w Łęcznej i w pok. 01;
– korespondencyjnie.

Wniosek do pobrania :