powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Dzięki temu już wkrótce 24 osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności będzie mogło skorzystać z usług asystenckich. Pod opieką jednego asystenta będzie mogło pozostawać 4 osoby niepełnosprawne.

Zachęcamy do składania kandydatur do pracy w charakterze Asystenta. Może nim zostać osoba:
– posiadająca dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
– z wykształceniem przynajmniej średnim posiadająca, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Ponadto tak jak już wcześniej zapowiadaliśmy, złożyliśmy wniosek na utworzenie kolejnego Zakładu Aktywności Zawodowej, tym razem w Jaszczowie. Złożony wniosek dotyczy adaptacji budynku na potrzeby pralni. Zatrudnienie w ZAZ znajdzie 30 osób w tym 21 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym.

„Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020, finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, realizowany przez Powiat Łęczyński .