powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Starostwo Powiatowe  w Łęcznej informuje o zmianie numerów rachunków bankowych prowadzonych do obsługi urzędu od dnia 1 stycznia 2020 roku

RACHUNEK BIEŻĄCY URZĘDU  70 8741 0004 0007 8908 2000 0010

  • opłaty komunikacyjne
  • opłaty geodezyjne
  • dzienniki budowy i tablice informacyjne
  • opłaty za kopie dokumentów

RACHUNEK SUM DEPOZYTOWYCH  15 8741 0004 0007 8908 2000 0030

  • wadia
  • zabezpieczenia umów
  • kaucje gwarancyjne

RACHUNEK BUDŻETU (ORGAN)  72 8741 0004 0007 8692 2000 0010

  • darowizny pieniężne

RACHUNEK SKARBU PAŃSTWA  36 8741 0004 0007 8908 2000 0040

  • wierzytelności Skarbu Państwa

OBSŁUGA URZĘDU  Bank Spółdzielczy w Końskowoli, ul. Lubelska 91A, 24-130 Końskowola