powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W trosce o bezpieczeństwo seniorów, 11 grudnia br., Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej zorganizowała ogólnodostępną debatę społeczną.

Spotkanie pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” wchodzi w skład cyklu debat.

Celem wydarzenia było uświadomienie społeczeństwu, szczególnie seniorom, istniejących zagrożeń oraz zdiagnozowanie ich oczekiwań wobec instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa na terenie powiatu łęczyńskiego. Do debaty dołączył też Wicestarosta Michał Pelczarski, który w swojej wypowiedzi zaznaczył, że cieszy go podjęta inicjatywa, gdyż wie jak istotna jest, nie tylko ochrona seniorów przed przestępcami, którzy opierają swoje działania na nadmiernym zaufaniu ofiar, ale i wzrost świadomości zagrożeń wśród osób starszych.