powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, 5 grudnia br., odbyło się spotkanie w ramach „Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju rynku pracy, poradnictwa zawodowego  oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” osób pozostających bez pracy.

Główną tematyką spotkania był rynek pracy dla osób z niepełnosprawnością, zagadnienia związane z rejestracją w Urzędzie Pracy, możliwości podjęcia pracy, formy aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz współpraca pomiędzy instytucjami obsługującymi osoby niepełnosprawne.

Organizatorem spotkania był Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe w Łęcznej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji z terenu powiatu łęczyńskiego, zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych, m.in.: Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zakładu Aktywizacji Zawodowej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.