powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Serdecznie  zapraszam  na  XIII  Sesję Rady Powiatu  w Łęcznej,  która odbędzie się w dniu   10 grudnia 2019 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego                 w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie wniosków do  porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z  XII –ej Sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty  z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

5. Informacja o  naborze do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat

    Łęczyński na rok szkolny 2019/2020.

6. Podjęcie uchwały:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2022, 

b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,

c) w sprawie rozpatrzenia petycji,

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Łęczyńskiego.

  7. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.

  8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu

Arkadiusz  Biegaj