powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej odbyła się kolejna wojewódzka konferencja przygotowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łęcznej, której tematem było zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży stanowią współcześnie istotny problem w społeczeństwie polskim. Mimo, że brak dobrych relacji w najbliższej rodzinie podnosi ryzyko wystąpienia zachowań samobójczych, to czynnik ten nie jest jedyny, a problem może dotyczyć młodzieży ze wszystkich środowisk i warstw społecznych.

Celem spotkania adresowanego do rodziców, opiekunów, nauczycieli i pedagogów jest uwrażliwienie na sygnały zagrożenia wysyłane przez dzieci, a także ukazanie, na czym powinna polegać profilaktyka zdrowia psychicznego. Konferencja była również okazją do zainicjowania rozmów na temat utworzenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Łęcznej.

Program konferencji „Zdrowie psychiczne naszą wartością” obejmował prelekcje wygłoszone przez zaproszonych specjalistów:

  • „Samobójstwo w młodym wieku. Przekleństwo XXI wieku?”, Dr Gustaw Kozak (lekarz psychiatra, I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Lublinie)
  • „Higiena zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, Dr Ireneusz Siudem (psycholog społeczny, psychoterapeuta, naukowiec, Lublin)
  • „Samobójstwa i zachowania autodestrukcyjne w grupie dzieci i młodzieży”,
    Dr n. med. Urszula Łopuszańska (psycholog, terapeuta TSR, terapeuta biofeedback, asystent w Zakładzie Psychologii Stosowanej UM w Lublinie)
  • „Wizja międzyinstytucjonalnej i wielodyscyplinarnej współpracy na rzecz wspierania rozwoju i ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży na poziomie lokalnym”, Dariusz Baran (psycholog kliniczny, psychoterapeuta, systemowy terapeuta rodzin, specjalista ds. standardów opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
  • „Rodzina i system wsparcia społecznego – umacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, Emilia Walęciuk – Warchocka (specjalista psychiatrii środowiskowej, terapeuta Otwartego Dialogu, kierownik Zespołu Leczenia Środowiskowego w Centrum Psychiatrii i Terapii Środowiskowej w Łęcznej)

Cieszymy się z licznie przybyłych uczestników, co jest dowodem na społeczną potrzebę organizacji tego typu wydarzeń.