powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiat Łęczyński otrzymał środki ma realizację usługi asystenta w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanym z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Usługa Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej może obejmować:
-pomoc w transporcie środkami komunikacji w dotarciu i powrocie z miejsca zamieszkania do szkoły, uczelni, pracy, placówek zdrowia, na zajęcia rehabilitacyjne, instytucji publicznych i kulturalnych;
-pomoc w zakupach;
-pomoc w utrzymywaniu kontaktów towarzyskich oraz w komunikowaniu się z otoczeniem;
-pomoc w pisaniu pism, listów osobom niewidomym, bądź niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego, czy komputerowego;
-pomoc osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia i inne sporty;

Usługi te mogą być realizowane 7 dni w tygodniu w godz. od 7:00 do 22:00. W ilości nie więcej niż 30 godzin miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną.

Program dedykowany jest pełnoletnim osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym i umiarkowanym zamieszkałym na terenie Powiatu Łęczyńskiego. Korzystanie z usług asystenckich jest bezpłatne. ZAPRASZAMY!!! Starostwo Powiatowe w Łęcznej pok. Nr 9 (parter budynku) tel. 81 53 15 282