powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkanie wspierające samorządy lokalne Powiatu łęczyńskiego i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej w ramach utworzonej platformy współpracy.

Data i miejsce spotkania: 02 grudnia 2019 r., Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Jana Pawła II 95a , sala konferencyjna, g.: 09:00 -15:00.

Celem spotkania jest wspieranie samorządów lokalnych i innych instytucji współpracujących w obszarze ekonomii społecznej.  Organy JST i PES uzyskują dostęp do nowych form współpracy i zlecania zadań opartych na dialogu, wspólnym badaniu możliwości i potrzeb społeczności lokalnych, które może  mieć ważny wkład w proces kształtowania rzeczywistości społecznej na poziomie lokalnym.

Spotkanie poprowadzi Pani Aneta Rozwadowska- Jachacz, wykwalifikowany i doświadczony praktyk-  trener i wykładowca z zakresu ekonomii społecznej, ochrony danych osobowych, prawa pracy, rachunkowości, funduszy unijnych, przedsiębiorczości. Wieloletni doradca ds. działalności w ramach ekonomii społecznej, pozyskiwania środków finansowych, realizacji projektów unijnych.

Spotkanie będzie prowadzone w formule aktywnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Zapewniamy wyżywienie oraz materiały szkoleniowe

Kto może wziąć udział w spotkaniu?  Spotkania są dedykowane dla przedstawicieli JST, ich jednostek organizacyjnych i innych instytucji współpracujących w obszarze ekonomii społecznej oraz przedstawicieli PES z powiatu na terenie, którego odbywać będzie się spotkanie.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w spotkaniu?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Skan formularza zgłoszeniowego można wysłać e-mailem na adres: ewa.chudzik.rops@gmail.com lub faksem na nr 81 5287630 w terminie do 2 dnia  przed spotkaniem.

Osoba odpowiedzialna za zdanie: Ewa Chudzik, telefon do kontaktu: 815287624.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W załączeniu:

  1. Program spotkania
  2. Karta zgłoszeniowa
  3. Oświadczenie uczestnika
  4. Regulamin rekrutacji