powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Pod koniec października rozpoczęły się roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Klub Senior plus”. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w kwocie 150 000,00 zł. pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, przy ulicy Staszica 9 są dostosowywane do potrzeb inwestycji.

Klub Senior + obejmować będzie pomieszczenia: rehabilitacyjne, klubowe, kuchenne oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Celem projektu jest integracja osób starszych i niepełnosprawnych, minimalizacja izolacji seniorów poprzez zaproszenie ich do udziału w grupie samopomocowej, zajęciach tematycznych, ruchowych, spotkaniach ze specjalistami z różnych dziedzin oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

Klub będzie funkcjonował 5 dni w tygodniu, przez 6 godzin dziennie i zapewni 15 miejsc dla seniorów w wieku 60+. Otwarcie klubu planowane jest na I kwartał przyszłego roku.