powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Trwa termomodernizacja budynku Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej przy ul. Litewskiej 16.

Prace obejmują wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych (mocowanie płyt styropianowych), wykonanie wyprawy tynkarskiej, ocieplenie ścian zewnętrznych zagłębionych w gruncie, instalację elektryczną (przełożenie zewnętrznych punktów elektrycznych poza projektowaną izolację termiczną), wykonanie instalacji odgromowej, demontaż istniejącej opaski odwadniającej w celu odsłonięcia ścian  zagłębionych w gruncie, odbudowę schodów wejściowych, wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku i kotłowni oraz remont kominów. Remontowany jest także  dach budynku, na którym wymieniane jest istniejące pokrycie.

Koszt całkowity inwestycji to 585 118,23 zł, z czego wkład własny wynosi: 292 559,23 zł. Termin realizacji projektu: październik – grudzień 2019 r.

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej polegająca na kapitalnym remoncie dachu wraz z orynnowaniem, wykonanie instalacji odgromowej i ocieplenie ścian zewnętrznych” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie środki PFRON: 292 559,00 zł – Umowa Nr DZR.MZ.4061.6.2019 z dnia 27.05.2019 r.