powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W dniu 10 października 2019 r. podpisana została pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a Samorządem Województwa Lubelskiego umowa na realizację kolejnego projektu scaleniowego „Scalanie gruntów w powiecie łęczyńskim na obszarze wsi Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn oraz Zosin gm. Cyców”.

Umowa dotyczy dofinansowania operacji typu „Scalanie gruntów”, które realizowane są w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie finansowe operacji zostanie udzielone na poziomie 12 349 310,00 zł a całkowity koszt operacji zamknie się w kwocie 19 407 999,00 zł.

Scalenie prowadzone będzie jako jedno postępowanie geodezyjno-administracyjne ze względu na umożliwienie uczestnikom scalenia skomasowanie ich gruntów rozproszonych w kilku wymienionych wyżej wsiach oraz stworzenie funkcjonalnej sieci dróg, łączącej wszystkie te obręby.

Prace podzielone są na dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje część geodezyjną, której wykonawcą są geodeci Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie, zakładany koszt to 6 393223,00. Przewidywalny termin zakończenia określony został na rok 2021.

W tym samym roku rozpocznie się kolejny – drugi etap, w ramach którego przeprowadzone zostanie zagospodarowanie poscaleniowe. Etap ten będzie obejmował prace związane z poprawą parametrów melioracji szczegółowych oraz budowę i przebudowę dróg gminnych w ww. wsiach. Planowane jest przebudowanie 11 km oraz wybudowanie 21km dróg. Termin zakończenia drugiego etapu planowany jest na 2022 rok. Celem scalenia gruntów, zgodnie z ustawą o scalaniu i wymianie gruntów jest tworzenie warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne kształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.