powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zarówno najmłodsi mieszkańcy jak i przedstawiciele gminy, szkół oraz przedsiębiorcy i seniorzy spotkali się 18 października na pikniku  inauguracyjno-integracyjnym związanym z otwarciem ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenach zielonych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem.

Nowa infrastruktura sportowa powstała dzięki wygranemu projektowi w ramach konkursu dobrąsąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”, zorganizowanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Projekt o nazwie „Razem, Zdrowo, Rozwojowo” zakłada szereg działań związanych z prozdrowotną aktywizacją lokalnego życia społecznego i kulturalnego. Pierwszym z nich był właśnie zorganizowany piknik dla społeczności lokalnej oraz pracowników i podopiecznych MOW. Współorganizatorem spotkania byli członkowie Stowarzyszenia „Możesz Osiągnąć Więcej” z siedzibą w Podgłębokiem.

Udało się zrealizować wszystkie zaplanowane działania, w dużej mierze dzięki wspaniałej aurze oraz  bezinteresownemu wsparciu zaproszonych osób: mieszkańców gminy, powiatu i województwa, profesjonalistów z dziedziny sportu, terapii i wolontariatu.

Wśród podjętych w tym dniu inicjatyw należy wymienić:
– spotkanie integracyjno-edukacyjne w stołówce MOW, w ramach której odbyła się prezentacja multimedialna związana z wygranym konkursem  dobrosąsiedzkim „WzMOCnij swoje otoczenie” oraz promocją zdrowego stylu życia, prowadzone przez wicedyrektor MOW, a jednocześnie koordynatora projektu – panią Małgorzatę Koziak oraz nauczyciela WF w MOW – pana Mariusza Rzedzickiego.
– otwartą lekcję pokazową na siłowni zewnętrznej, ćwiczenia praktyczne dla wszystkich zainteresowanych,
– zajęcia rekreacyjno- sportowe: grę w piłkę nożną, piłkę siatkową nadzorowane przez emerytowanego nauczyciela WF, pana Edwarda Lubelskiego oraz lokalnych sportowców,  
– otwartą lekcję pokazową gry w Speed-ball- prowadzoną przez nauczyciela WF Mariusza Rzedzickiego – mistrza Polski w tej dyscyplinie oraz jego córkę Olę – wicemistrzynię Polski w wieku do lat 10,
– specjalistyczne zajęcia fitness przeprowadzone przez panią Arletę Jaskułę, zawodniczkę bikini fitness kategorii Ms Shape Federacji NAC Polska,
– zajęcia terapeutyczno – relaksacyjne z bębniarstwa, zrealizowane przez lubelskie zgrupowanie „Zielone Dzięcioły”,
– zespołowe zabawy socjoterapeutyczne, w ramach  integracji  społeczności lokalnej  prowadzone przez psychologów, pedagogów i terapeutów MOW.