powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Łęcznej powołana została Zarządzeniem Nr 88/2019 Starosty Łęczyńskiego z dnia 2 października 2019 r.

W skład Powiatowej Rady weszli:

  1. Marzena Pogonowska
  2. Danuta Grzechnik
  3. Justyna Sawicka
  4. Jadwiga Jaskułecka
  5. Mirosław Tarkowski

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym. Do zakresu jej działania należy m.in.: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W dniu 14 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady, któremu przewodniczył Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski. Starosta pogratulował członkom Rady i wyraził nadzieję na dobrą i owocną współpracę na rzecz osób niepełnosprawnych.

Po przedstawieniu zakresu zadań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych dokonano wyboru prezydium Rady. Funkcję Przewodniczącego Rady objął Mirosław Tarkowski, Wiceprzewodniczącą Rady została Jadwiga Jaskułecka a Sekretarzem Marzena Pogonowska.

Wszelkie uwagi lub wnioski do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy kierować do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna, tel. 81 531 53 84