powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Międzynarodowy miesiąc AAC stanowił znakomitą okazję do rozmowy na temat alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się. 18 października Starostwo Powiatowe w Łęcznej miało zaszczyt gościć licznie przybyłych uczestników, którzy na zaproszenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej spotkali się, by wspólnie doskonalić wiedzę oraz wymienić się doświadczeniami na temat AAC.

Czym w ogóle jest AAC? Jest to zbiór metod i technik ( gesty, znaki graficzne, formy indywidualne) mających na celu umożliwienie osobom z trudnościami w komunikowaniu się porozumiewania się z otoczeniem poprzez wyrażenie swoich potrzeb, myśli i opinii. AAC pomaga osobom niemówiącym budować poczucie własnej wartości i niezależności.

Wiedzą i doświadczeniami związanymi z wykorzystywaniem metod AAC podzielili się zaproszeni prelegenci : Małgorzata Zarzycka, pedagog i terapeuta WWRD; Magdalena Tarnowska, pedagog i logopeda; Marta Chwedeńczuk, logopeda, nauczyciel, neurologopeda, terapeuta AAC; Elżbieta Dawidek, mama 10-letniego Krzysia z autyzmem oraz Michał Woźniak, użytkownik AAC, od dziecka chorujący na Mózgowe Porażenie Dziecięce, prelegent licznych konferencji. Gospodarzem spotkania była Pani Dyrektor Agnieszka Litwinek-Jabłoniec, która zapowiedziała kolejną konferencję, tym razem z zakresu zdrowia psychicznego.

Ogromna frekwencja świadczy o tym, że działalność poradni cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a spotkania takie jak dziś, odpowiadają na potrzeby nie tylko społeczności lokalnej, ale też specjalistów w dziedzinie poradnictwa dziecięcego.