powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach oraz Szkoła Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna świętowały Dzień Edukacji Narodowej oraz uroczyście przyjęły pierwszoklasistów w poczet uczniów szkoły.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej były czasem podziękowań i gratulacji dla wszystkich pracowników oświaty oraz okazją do uhonorowania zasłużonych nauczycieli. Występy artystyczne przygotowane przez uczniów w poszczególnych placówkach były wyrazem wdzięczności oraz dowodem na to, jak ważną rolę odgrywa nauczyciel i cały proces nauczania w ich życiu. Spontaniczne uśmiechy, dobre słowa – wszystko to buduje domową atmosferę, która zachęca do zdobywania wiedzy i pełnego uczestniczenia w życiu szkolnym.

Równocześnie z obchodami Dnia Nauczyciela szkoły dokonały oficjalnego przyjęcia pierwszoklasistów do uczniowskiego grona. Tego szczególnego dnia ślubowali rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia, dążyć do rozwoju intelektualnego i kształtować w sobie cechy prawego i odpowiedzialnego człowieka.