powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie ważne zmiany w Ustawie Prawo o ruchu drogowym.

W myśl nowych przepisów właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest zobowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Osoby, które sprzedały lub nabyły pojazd na terytorium RP mają obowiązek powiadomić o powyższym fakcie Wydział Komunikacji. Osoby, które postępują wbrew przepisom art. 71 ust. 7 oraz art. 78 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.