powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W dniu 4 października 2019 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęcznej odbyło się XIV Forum Trzeźwości „Wdzięczni za Trzeźwość” organizowane przez Regionalne Centrum Trzeźwości „Maksymilian” w Łęcznej.

Tematem przewodnim tegorocznego Forum było „Miejsce dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym”. W Forum udział wzięli przedstawiciele władz miasta i powiatu, przedstawiciele instytucji pracujących w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stowarzyszeń trzeźwościowych z terenu województwa lubelskiego oraz dzieci i młodzież z łęczyńskich szkół. Uczestnicy Forum wysłuchali dwóch prelekcji pt. „Cena przetrwania i budowania autonomii w rodzinie z problemem alkoholowym” wygłoszonych przez psychologów – Wandę Suchorab i Iwonę Mialik. Ważnym elementem spotkania był montaż słowno-muzyczny „Odnaleźć siebie” w wykonaniu dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej.

XIV Forum odbyło się pod honorowym patronatem Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Burmistrza Miasta Łęczna oraz Starosty Powiatu Łęczyńskiego.