powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej zaprasza osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny/opiekunów prawnych, na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się 10 października br. (czwartek), w godz. 13:30–15:00 w Łęcznej, ul. Akacjowa 3 (Restauracja „Emocja”).

Uczestnicy spotkania dowiedzą się i uzupełnią wiedzę z wielu zakresów życia codziennego, społecznego i zawodowego osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin / opiekunów prawnych.

Zakres tematyczny spotkania: nowe rozwiązania prawne, świadczenia, ulgi, prawa i uprawnienia z tytułu niepełnosprawności dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin/opiekunów prawnych, programy i projekty, system wsparcia na terenie powiatu łęczyńskiego i miasta Łęczna.

W spotkaniu wezmą udział Krzysztof Niewiadomski Starosta Łęczyński, Leszek Włodarski Burmistrz Łęcznej oraz przedstawiciele następujących instytucji:
• Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Łęcznej,
• Kasay Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oddział w Łęcznej,
• Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności,
• Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
• Ośrodków Pomocy Społecznej z Cycowa, Ludwina, Milejowa, Spiczyna, Puchaczowa,
• Powiatowego Urzędu Pracy,
• Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
• Łęczyńskiej Spółdzielni Socjalnej „ Pod dobrym adresem” w Łęcznej.

Zapraszamy, wstęp wolny.